Intro

De Arduino IDE

De Arduino wordt geprogrammeerd aan de hand van broncode. De programmeertaal waarin deze code wordt geschreven is C++ en wordt meestal ingegeven in de Arduino IDE (Integrated Development Environment).

Compileren

De Arduino kan de broncode niet rechstreeks uitvoeren, maar werkt met binaire code (1-en en 0-en). Om de broncode om te zetten naar binaire code gebruiken we een "compiler". Het omzetten zelf heet "compileren". De Arduino IDE doet dit gelukkig voor ons.

Uploaden

Het compileren op zich is niet voldoende om je nieuwe programma op de Arduino uit te voeren. De broncode is nu wel omgezet naar binaire code die de Arduino begrijpt, maar zolang je programma enkel op de laptop staat, gebeurt er bitter weinig.

Om dat op te lossen wordt de binaire code upgeload naar de Arduino. Dit wordt ook gedaan door de Arduino IDE, van zodra je op de knop "Upload" klikt. Het is overigens niet nodig om het compileren apart uit te voeren. Als je op "Upload" klikt wordt je programma automatisch eerst gecompileerd en daarna geüpload.

Programmastructuur