Introductie

Om te beginnen programmeren met Greenfoot moeten we het eerst Greenfoot installeren.

1) Hiervoor gaan we eerst naar http://www.greenfoot.org/

2) Klik op "The Software" -> Windows (of op het correcte type)

3) Na het downloaden van het bestand, installeer het programma.

4) Nu maken we een nieuw project aan

5) Nu bekomen we het hoofdscherm (zie figuur). Dit scherm bestaat uit drie delen.

Het linkse scherm (1) bevat het spel dat we gaan maken. Onderaan hebben drie knoppen.

De eerste knop zorgt ervoor dat we 1 stap in het spel zetten. De tweede knop laat het spel lopen of pauzeert het.

De derde knop reset het spel naar het begin.

In het rechter deel zien we een overzicht van alle klassen (onderdelen) van het spel. Deze worden onderverdeeld in twee.

De World-klasse (2) en de subklassen hiervan bevatten alle code van hoe de achtergrond eruit ziet, de regels van het spel

en wanneer elementen moeten toegevoegd worden aan het spel.

Daarnaast hebben we nog de Actor-klassen (3).

Deze klassen bevatten alle code voor het bewegen en animeren van de afzonderlijke figuren en het detecteren van botsingen.